صفحه اصلی > فرم استخدام 

 عنوان فرم
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 نام پدر:
 *
 کد ملی:
 *
 آدرس ایمیل:
 *
 آدرس منزل:
 
 حنسیت:"  مرد        زن 
 میزان تحصیلات:
 
 تجارب کاری:
 ورد       اکسل  
 عکسئ پرسنلی:
 
   
   

 

تماس با ما


: +98 21 88746740-4
+98 21 88746740-4
Fax: +98 21 88743939
آدرس تهران خیابان شهید بهشتی میدان تختی نبش خیابان علی‌ اکبری پلاک

 

Loading...
Loading...